• Nutriční označování na přední straně obalu a kritéria pro stanovení výživových profilů za účelem omezení tvrzení: návrh zavést v EU harmonizované a povinné výživové označování na přední straně obalu a stanovit kritéria pro tzv. „výživové profily“, což jsou prahové hodnoty živin, při jejichž překročení nebo nedosažení jsou výživová a zdravotní tvrzení na potravinách omezena.
  • Označování původu: rozšíření povinných údajů o původu na některé výrobky.
  • Vyznačování data: revize pravidel EU týkajících se vyznačování data (data použitelnosti a data minimální trvanlivosti)
  • Označování alkoholických nápojů: zavedení povinného uvádění seznamu složek a výživových údajů u všech alkoholických nápojů. 

Evropská komise bude při revizi nařízení o poskytování informací vycházet z úplného posouzení dopadů různých možností. Posouzení dopadů se bude zabývat rovněž stanovením výživových profilů podle nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.