Cílem této iniciativy Evropské komise je  zajistit  udržitelnost potravinového systému EU a začlenit udržitelnost do všech politik souvisejících s potravinami. Evropská komise připravuje návrhy prvního legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy, podle aktuálních informací by pod nový rámec mohly patřit i požadavky na veřejné zakázky a návrhy týkající se dobrovolného harmonizovaného systému označování udržitelnosti.

 

Vývoj legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy a označování udržitelných potravin:

  • Komise zveřejnila v roce 2021 informace v počátečním posouzení dopadů iniciativy pro udržitelný potravinový systém EU,
  • Komise dne 28/04/2022 zahájila zpětnou vazbu k nové iniciativě týkající se udržitelného potravinového systému EU. Iniciativa stanoví pravidla označování potravin z hlediska udržitelnosti, minimální kritéria pro udržitelné zadávání veřejných zakázek na potraviny a pravidla pro správu a monitorování. Konzultace je otevřena do 21/07/2022, k dispozici zde,
  • Na podzim 2022 je očekáváno spuštění cílených konzultací a seminářů se zúčastněnými stranami,
  • Ve čtvrtém čtvrtletí 2023 by Evropská komise měla předložit legislativní návrhy pro udržitelné potravinové systémy & označování.

Evropská komise předloží legislativní návrh pro udržitelné potravinové systémy na konci roku 2023, přípravné práce už ale byly zahájeny. Aktuálně je v oběhu počáteční posouzení dopadů, od ledna 2021, otevřena byla i veřejná konzultace do 21/07/2022, Komise brzo zahájí i konzultace a šetření s relevantními aktéry. Dotazník je zaměřen například na marketing, reklamu, limity obsahu cukru, soli nebo tuku i na zelené veřejné zakázky. Evropská komise plánuje skrze pracovní rámec dotlačit trh směrem k produkci udržitelnějších produktů prostřednictvím nastavení minimálních požadavků udržitelnosti pro produkty o pro zpracovatelské postupy, a následně podpořit trh skrze pobídky spotřebitelům, aby nakupovali udržitelněji a zdravěji, například prostřednictvím označování. 

Zápisy z FoodDrinkEurope: SFS - Udržitelné potravinové systémy