Listopad 2022: Evropská komise odložila z původního termínu 30/11/2022 další legislativní balíček spadající pod Akční plán pro oběhové hospodářství. Legislativní balíček by měl obsahovat návrh nařízení o dokládání environmentálních tvrzení pomocí metod ekologické stopy výrobku/organizace (zelená tvrzení); politický pracovní rámec pro biologické, biologicky odbouratelné a kompostovatelné plasty; a revizi směrnice o obalech a obalových odpadech s cílem posílit základní požadavky na obaly a stanovit opatření a cíle pro předcházení vzniku obalových odpadů na úrovni EU.