Evropská komise připravila soubor otázek a odpovědí k onemocnění COVID-19 ve vztahu k potravinám a potravinářskému průmyslu. Dokument je k dispozici také na uvedených odkazech na webu Komise v češtině i dalších jazycích.

Dokument v českém jazyce:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid19_qandas_cs.pdf

Dokument v dalších jazycích:
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/crisis_preparedness_en