Potravinářská komora České republiky


Etické zásady reklamy

Ilustrační obrázek
Níže uvedené etické zásady reklamy na potraviny byly vypracovány a přijaty Konfederací potravinářského a nápojářského průmyslu Evropské unie (C.I.A.A.) se sídlem v Bruselu v roce 2004. PK ČR jako člen C.I.A.A. se k těmto zásadám samoregulace reklamy hlásí a po projednání členskou základnou PK ČR je přijala za své. 

 

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje

1. Reklama musí pravdivě představovat propagované vlastnosti výrobků včetně jejich velikosti a složení, stejně jako výživových a zdravotních přínosů potraviny či nápoje, a nesmí v žádné z těchto vlastností klamat zákazníka.
2.

Tvrzení o výživovém či zdravotním přínosu se musí opírat o vědecká zjištění.

3.

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje by neměla podporovat jejich nadměrnou spotřebu a velikosti zobrazovaných porcí by měly být přiměřené scéně v reklamě.

4.

Tam, kde je propagovaný výrobek zobrazen v kontextu celého jídla, celková skladba zobrazených potravin by měla v přiměřeném rozsahu odpovídat všeobecně akceptovaným zásadám výživy.

5.

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nesmí zpochybňovat zdravý a vyvážený způsob stravování.

6.

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nesmí zpochybňovat zdravý či aktivní životní styl.

7.

Potraviny, které nejsou určeny k tomu, aby byly náhradou celého jídla, by neměly být za takovou náhradu vydávány.


Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje zaměřená na děti

1.

Reklama nesmí klamat ohledně kladného efektu spojeného s konzumací potraviny či nápoje.

2.

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nesmí zpochybňovat roli rodičů nebo jiných osobností, které jsou pro děti kladnými vzory, při vedení dětí ohledně správné výživy.

3.

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje by neměla přímo vyzývat děti k přesvědčování rodičů nebo jiných dospělých, aby jim koupili výrobek, jenž je předmětem reklamy.

4.

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nesmí vyvolávat dojem naléhavosti či nezbytnosti koupě.

5.

Jakkoliv užití fantazijních prvků, včetně animace, je možné pro komunikaci s menšími i většími dětmi, nesmí při něm docházet ke zneužití dětské představivosti pro propagaci nevhodných  stravovacích návyků.

6.

Potraviny a nealkoholické nápoje, které jsou odvozeny z obsahu televizních programů či s nimi přímo asociují, nesmějí být bez zřetelného oddělení inzerovány v rámci takových programů či bezprostředně před nimi či bezprostředně po nich.

7. Postavy (živé či animované) z televizního programu či z tisku nesmějí být užity k propagaci potravin a nealkoholických nápojů způsobem, který zastírá rozdíl mezi televizním programem či tiskem a reklamou. Například, dětský televizní program nesmí být bez zřetelného oddělení spojen s reklamou, ve které účinkují shodné postavy.

Praha, leden 2005