Potravinářská komora České republiky


   

- list Potravinářské komory České republiky


Aktuální číslo:

ÚNOR 2008  [PDF, 5,46 MB]


ročník 2008

■ ročník 2007

■ ročník 2006


Charakteristika Potravinářského zpravodaje:

List míří k nejširšímu okruhu podnikatelů a manažerů v potravinářském průmyslu, obchodu s potravinářskými výrobky, potravinářskými surovinami, potravinářskou technikou a technologiemi, obalovými a dalšími materiálovými vstupy do výroby potravin a službami pro potravinářský průmysl.

Potravinářský zpravodaj odebírají poslanci Parlamentu ČR a senátoři Senátu ČR, distribuce zajišťuje také dodávky listu orgánům státní správy, především Ministerstvu zemědělství ČR, Ministerstvu průmyslu obchodu ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR.

Významnou čtenářskou obcí jsou pracovníci obchodních řetězců a dalších odběratelů a prodejců potravinářských výrobků, kteří využívají informace v listu pro marketingové účely.

Část výtisků je odebírána odbornými školami (učiliště, střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy a univerzity), které v mnoha případech využívají náš list jako učební pomůcku.


Obsah jednotlivých rubrik:

- aktuální informace o hospodářské situaci v České republice a v zahraničí, především však ty informace, které mají přímý vztah k potravinářství
- veškeré informace o činnosti Potravinářské komory České republiky
- údaje a informace související s členstvím České republiky v Evropské unii
- informace o činnosti Konfederace potravinářského a nápojářského průmyslu Evropské Unie (CIAA), se sídlem v Bruselu, jíž je Potravinářská komora České republiky členem
- zveřejňování veškeré legislativy související s výrobou potravin, a to včetně komentářů vrcholových odborníků státní správy, a také všech nařízení vlády a dalších opatření centra, která upravují výrobu a obchod s potravinářskými výrobky a surovinami
- informace o aktuálním dění v podnicích potravinářského průmyslu – komentáře, PR články, rozhovory, atd.
- informace o dění ve společenstvech jednotlivých oborů potravinářského průmyslu
- komoditní studie, analýzy a další obchodní a ekonomické informace
o potravinářských surovinách v tuzemském i světovém měřítku
- informace o školství, vzdělávání a vědeckých poznatcích
- nepřetržitý dialog s obchodními organizacemi a jejich prezentace
- výsledky konzultací a jednání zástupců potravinářských podniků a seskupení s orgány státní správy a volenými institucemi


Vydavatel:

Agral s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4 - Braník


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s


  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3