Potravinářská komora České republiky


TDU

TSM

Potravinářská komora ČR
Počernická 96/272
108 03  Praha 10-Malešice

Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav konzervace potravin a technologie masa
Technická 5
166 28  Praha 6-Dejvice

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Mgr. Šárka Štejnarová
Tel.: +420 296 411 189
e-mail: stejnarova@foodnet.cz

Ing. Jan Pivoňka
Tel.: +420 220 445 103
e-mail: Jan.Pivonka@vscht.cz