Potravinářská komora České republiky


Zákon č. 362/2012 Z.z., o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Autor: PK ČR

Datum: 20. 03. 2015

362_2012_SK.pdf [50.34 KB]