Potravinářská komora České republiky


Zákon č. 172/2008 Z.z., o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Z.z., o Slovenskej po'lnohospodárskej a potravinárskej komore v zneni neskoršich predpisov + novela učiněná zákonem č. 55/2009 Z.z.

Autor: Mgr. Markéta Chýlková

Datum: 26. 01. 2010

178_2008.pdf [47.00 KB]

55_2009.pdf [35.61 KB]