Potravinářská komora České republiky


Stanovisko ÚOHS k aplikaci zákona o významné tržní síle po zásahu Ústavního soudu

Autor: ÚOHS

Datum: 28. 05. 2020

Ústavní soud svým nálezem ze dne 7. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 30/16, vyhlášeným ve Sbírce zákonů dne 27. května 2020 pod č. 254/2020 rozhodl o zrušení části § 3a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění zákona č. 50/2016 Sb.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže proto vydává stanovisko, v němž shrnuje dopady výše uvedeného nálezu na výklad a aplikaci zákona.