Potravinářská komora České republiky


Stížnost na porušení evropského práva Českou republikou

Autor: Mgr. Markéta Chýlková

Datum: 27. 07. 2010

Stěžovatel: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Porušení: čl. 18, čl. 34, čl. 49 a čl. 56 Smlouvy o fungování EU

P1176cz(SOCR_Complaint_Draft_(7_July_2010).doc [172.00 KB]