Potravinářská komora České republiky


První workshop PK ČR k projektu ICARE a TRUEFOOD

Autor: PK ČR

Datum: 20. 02. 2008

Na základě výsledků dotazníkového průzkumu PK ČR, zaměřeného na zjištění potřeb a témat k proškolení z řad MSP provozujících podnikatelskou živnost v oboru potravinářství, proběhl dne 18. února 2008 první workshop pod názvem: "Chemická bezpečnost v pekárenské výrobě, legislativa, standardy řetězců". Jednalo se o první školení z třídílné série školení.

Následující workshop zorganizuje PK ČR dne 17. března 2008 na téma: "Chemická bezpečnost v mlékárenství, funkční potraviny, trvanlivost, aktivní a inteligentní obaly". Prozatím závěrečný školící den, 14. duben 2008, se bude věnovat problematice: "Chemická bezpečnost, označování, trvanlivost, aditiva, hygienické aspekty balení potravin (sladovnictví, smažené potraviny, pražení kávy apod.)".

První den školení se setkal s neobvykle pozitivní a interaktivní zpětnou odezvou z řad přítomných 59 zástupců pekařského a cukrářského oboru již během workshopu.

Prezentace z prvního workshopu (Praha, 18.2.2008):

– Ch. Cotillon (ACTIA): Why neoformed compounds are important? /PDF, 858 kB/
NFC (Neo Formed Contaminants) /PDF, 1329 kB//
– Ch. Cotillon (ACTIA): FP7 (Cooperation), Theme 2: Food, Agriculture&Fisheries, and Biotechnology /PDF, 846 kB/. Zapojení MSP do 7. rámcového programu EU (Les PME dans le 7éme PCRD /PDF, 226 kB/)
– M. Štěpánek (MZe ČR): Současný stav a očekávaný vývoj legislativy /PDF, 221 kB/
– Š. Štejnarová (PK ČR): PK ČR: Partner v projektech EU /ČR /PDF, 848 kB/
– J. Pivoňka (PK ČR/VŠCHT): Přehled standardů pro potravinářský průmysl a jejich dopad na výrobce /PDF, 848 kB/
– J. Pivoňka (PK ČR/VŠCHT): Aditivní látky v potravinách /PDF, 918 kB/

 

Pozvánka na druhý workshop


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3