Potravinářská komora České republiky


Prezentace ze semináře dne 12.5.2016

Autor: PK ČR

Datum: 16. 05. 2016

Dne 12. května uspořádalo Ministerstvo zemědělství seminář k novele zákona o významné tržní síle, jehož se zúčastnili jak zástupci ÚOHS, tak i zástupce MZe, Poslanecké sněmovny P ČR, dodavatelů i odběratelů. Prezentované materiály naleznete v příloze.

Z20-Prezentace Významná tržní síla 12 5 2016.pdf [875.39 KB]

Z21-Seminář k ZVTS - 12-5-2016 - doplněná a rozšířená.pdf [620.95 KB]