Potravinářská komora České republiky


Poslanecký návrh na zrušení zákona o významné tržní síle (sněmovní tisk č. 948)

Autor: PK ČR

Datum: 25. 04. 2013

Poslanci Plachý a Laudát předložili dne 21.3.2013 návrh zákona, kterým se ruší zákon o významné tržní síle (sněmovní tisk č. 948).
Návrh zákona byl 22.3.2013 zaslán ke stanovisku vládě, která k němu na svém jednání 17.4.2013 vyjádřila negativní stanovisko.
Sněmovní tisk i stanovisko vlády naleznete v příloze.
Projednávání tisku navrženo na pořad 53. schůze (od 7. května 2013).

sněmovní tisk 948_2013.pdf [260.03 KB]

stanovisko vlády k sn.tisku 948.pdf [52.59 KB]