Potravinářská komora České republiky


PK ČR pořádá cyklus informačních seminářů pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti na téma

Autor: PK ČR

Datum: 05. 03. 2014

Informační akce na téma "Novela zákona o potravinách, její dopad na konkurenceschopnost potravinářských podniků"

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl při výběru ze širokého spektra výrobků tzv. kvalifikovaně rozhodnout. V dobách přísné regulace se potraviny vyráběly v úzkém sortimentu podle jednotných norem, takže nebylo nutné složité označování a spotřebitel nemohl, ba ani nemusel vybírat. Vstupem České republiky do Evropské unie se situace podstatně změnila a situace je v oblasti výběru mezi výrobky náročnější nejen pro spotřebitele, ale zejména pro výrobce. Evropské potravinové právo pomalu opouští právní úpravu pomocí směrnic a k zajištění svého základního cíle – bezpečnosti potravin – přechází k regulaci v jednotlivých členských státech přímo použitelnými nařízeními. Jedním z posledních je např. nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Cílem semináře je seznámit účastníky z řad provozovatelů potravinářských podniků a dalších zájmových skupin s novinkami v oblasti evropského potravinového práva. Dále pak s přístupem dozorových orgánů ke kontrole, protože i ony čelí nárokům na ně kladeným v souvislosti s kontrolou povinností uložených provozovatelům potravinářských podniků. Velmi diskutovaným tématem v souvislosti se změnami v evropské legislativě je i novela zákona o potravinách, jíž bude věnována v rámci akce nemalá pozornost.

Místa a termíny konání:
- Praha - 21.3.2014 - NA TENTO TERMÍN JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE Z DŮVODU VELKÉHO ZÁJMU PŘIHLÁSIT
- České Budějovice - 25.3.2014
- Ústí nad Labem - 26.3.2014
- Plzeň - 28.2014
- Brno - 1.4.2014
- Ostrava - 2.4.2014
- Liberec - 9.4.2014
- Jihlava - 16.4.2014
- Pardubice - 17.4.2014

Více informací naleznete v přiložené pozvánce. Registrace na adrese: stolcova@foodnet.cz.

pozvánka-semináře-legislativa2014.pdf [402.07 KB]


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3