Potravinářská komora České republiky


Novela zákona o významné tržní síle - zákon č. 50/2016 Sb.

Autor: PK ČR

Datum: 09. 02. 2000

Novela ZVTS, tj. zákon č. 50/2016 Sb., nabývá účinnosti 30tým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů a všechny smlouvy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které neobsahují náležitosti podle § 3a, musí být uvedeny do souladu do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.

50_2016.pdf [783.10 KB]