Potravinářská komora České republiky


Integrovaný registr znečišťování - Souhrná zpráva za rok 2008

Autor: Ministerstvo životního prostředí ČR

Datum: 07. 07. 2010

Ministerstvo životního prostředí každoročně zveřejňuje na stránkách http://www.irz.cz/ k 30. září data ohlašovaná do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Na základě ohlášených údajů za příslušný rok je následně vypracována publikace s názvem "Souhrnná zpráva o integrovaném registru znečišťování životního prostředí".
Publikace Souhrnná zpráva o integrovaném registru znečišťování životního prostředí za rok 2008 (Vyhodnocení údajů ohlášených do IRZ v letech 2004 - 2008) vyhodnocuje ohlášená data od počátku existence integrovaného registru znečišťování, tj. od roku 2004 a představuje tak ucelený pohled na vývoj integrovaného registru znečišťování v letech 2004 až 2008. Rovněž byly vyhodnoceny ohlášené údaje podle vykonávané činnosti provozoven a podle krajů ČR.
V tištěné verzi je vydáno pouze shrnutí hlavních zjištění zprávy a je k dispozici na PK ČR. Kompletní elektronické znění Souhrnné zprávy za rok 2008 je v příloze.

IRZ_hlavní zjištění_2008.pdf [27.79 MB]

IRZ_souhrnna_zprava_2008.pdf [38.24 MB]