Potravinářská komora České republiky


Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - Příručka pro ohlašování - aktualizované znění

Autor: Ministerstvo životního prostředí ČR

Datum: 20. 01. 2011

Příručka představuje komplexního průvodce provozovatele při plnění ohlašovacích povinností IRZ vyplývajících od roku 2009  z plné účinnosti nové právní úpravy IRZ.
Kromě popisu vzniku ohlašovací povinnosti, rozsahu ohlašovaných údajů a způsobu plnění ohlašovací povinnosti, příručka obsahuje obecné i praktické příklady, které napomohou provozovatelům k lepší implementaci požadavků právních předpisů.
V elektroniké verzi je příručka dostupná na webových stránkách http://www.irz.cz

IRZ-Příručka pro ohlašování-2011.pdf [690.24 KB]