Potravinářská komora České republiky


Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - Příručka pro ohlašování

Autor: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Datum: 26. 01. 2010

Ministerstvo životního prostředí vydalo publikaci "Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - Příručka pro ohlašování". Tato publikace je určena provozovatelům zařízení ohlašujícím do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ).
Příručka představuje komplexního průvodce provozovatele při plnění ohlašovacích povinností IRZ vyplývajících z účinných právních předpisů.
V elektronické verzi je příručka dostupná na webových stránkách http://www.irz.cz/ v sekci Dokumenty - Příručky.
V listinné či elektronické podobě lze tuto publikaci získat také na e-mailu: eva.vejtrubova@mzp.cz, tel.: 267 122 422).

Příručka pro ohlašování.pdf [719.36 KB]