Potravinářská komora České republiky


Aktualizovaná příručka pro ohlašování za rok 2013

Autor: PK ČR

Datum: 19. 03. 2014

Příručka představuje komplexního průvodce provozovatele při plnění ohlašovacích povinností IRZ vyplývajících ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru zneřiščťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam zenčišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohalšování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí,  v platném znění.
Kromě popisu vzniku ohlašovací povinnosti, rozsahu ohlašovaných údajů a způsobu plnění ohlašovací povinnosti, příručka obsahuje obecné i praktické příklady, které napomohou provozovatelům k lepší implementaci požadavků právních předpisů.
Příručka je v elektronické verzi dostupná také na webových stránkách IRZ (http://www.irz.cz).

IRZ-ohlasovani-FINAL_2013.pdf [1.62 MB]