Potravinářská komora České republiky


Aktualizovaná příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2012

Autor: Ministerstvo životního prostředí ČR

Datum: 22. 01. 2013

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence vydal v elektronické podobě 4. aktualizované vydání publikace "Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - Příručka pro ohlašování za rok 2012". Publikace je určena provozovatelům zařízení ohlašujícím do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ).
Příručka představuje komplexního průvodce provozovatele při plnění ohlašovacích povinností IRZ vyplývajících od roku 2009 z plné účinnosti nové právní úpravy IRZ. Kromě popisu vzniku ohlašovací povinnosti, rozsahu ohlašovaných údajů a způsobu plnění ohlašovací povinnosti, příručka obsahuje obecné i praktické příklady, které napomohou provozovatelům k lepší implementaci požadavků právních předpisů.
V elektronické verzi je příručka dostupná na webových stránkách IRZ (www.irz.cz) nebo ji naleznete níže.

MZP_Prirucka_2012_02012013.pdf [2.26 MB]