Potravinářská komora České republiky


ÚOHS vydává informační list k významné tržní síle

Autor: ÚOHS

Datum: 02. 01. 2014

Druhé číslo letošních informačních listů vydávaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je věnováno tématu významné tržní síly.

Stěžejní část publikace nabízí detailní rozbor přístupu ÚOHS k institutu významné tržní síly a shrnuje všechna dokončená i probíhající správní řízení v této oblasti. Kromě toho se zabývá také otázkami procesními a ústavněprávními, na něž Úřad ve správních řízeních narazil, a dále také zvažovanými změnami zákona o významné tržní síle.

Informační list však poskytuje také širší pohled, neboť jeho část je věnována právním úpravám dodavatelsko-odběratelských vztahů v řadě evropských zemí a sleduje také aktivitu Evropské komise v tomto sektoru, konkrétně pak provedený průzkum evropského trhu, který je shrnut v Zelené knize o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží.

UOHS_Infolist-2.2013_final.pdf [2.46 MB]