Podle Honduraského kávového institutu je Honduras nadále na prvním místě v produkci kávy ve Střední Americe, na třetím v Latinské Americe a na šestém celosvětově. Káva je hlavním zemědělským exportním produktem, který přispívá asi 4% k celkovému honduraskému HDP a zhruba 30% k zemědělskému HDP. Káva je tak z hospodářského hlediska nejdůležitějším produktem tamního zemědělství a jejímu pěstování se věnují tisíce rodin. Roční produkce je proměnlivá, v průměru však za posledních 5 let činila zhruba 830 tisíc tun. Naprostá většina se exportuje a přibližně 50 tisíc tun je určeno pro domácí spotřebu. Honduras vyváží kávu do více než
56 zemí, přičemž mezi hlavní exportní destinace patří Německo, Spojené státy, Belgie, Itálie a Francie, kam směřuje více než 70% vývozu. Celková cena vyvezené kávy byla v roce 2020 vyčíslena na 868 mil. dolarů. Od roku 2017, kdy cena vyvezené kávy dosáhla téměř 1,3 mld. dolarů, se tak jednalo o další pokles.

Zdroj: Časopis ČSÚ, Stastika a My, 2/2022, str. 9

Link: https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2022/02/18042202.pdf