Dne 13. prosince 2021 zahájila Evropská komise veřejnou konzultacirevizi pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům.

Revize se týká klíčových opatření ze strategie „Z farmy na vidličku“ a „Evropského plánu boje proti rakovině“:

·        Nutriční označování na přední straně obalu a kritéria pro stanovení výživových profilů za účelem omezení tvrzení: návrh zavést v EU harmonizované a povinné výživové označování na přední straně obalu a stanovit kritéria pro tzv. „výživové profily“

·        Označování původu: rozšíření povinných údajů o původu na některé výrobky

·        Vyznačování data: revize pravidel EU týkajících se vyznačování data (datum použitelnosti a datum minimální trvanlivosti)

·        Označování alkoholických nápojů: zavedení povinného uvádění seznamu složek a výživových údajů u všech alkoholických nápojů. 

Evropská komise bude při revizi nařízení o poskytování informací vycházet z úplného posouzení dopadů různých možností. Posouzení dopadů se bude zabývat rovněž stanovením výživových profilů podle nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.


Tato veřejná konzultace přispěje k podkladům, které budou použity pro posouzení dopadů revize nařízení o poskytování informací. Je součástí širší konzultační strategie. Další konzultační činnosti budou zahrnovat cílené průzkumy a rozhovory se zainteresovanými organizacemi a orgány členských států. Očekává se, že návrh revize nařízení o poskytování informací bude předložen do konce roku 2022.

Do konzultace, která bude uzavřena dne 7. března 2022,  se mohou zapojit občané, zúčastněné strany a organizace. Doporučujeme zapojit se do této konzultace formou dotazníku (v českém jazyce). Dotazník lze vyplnit také anonymně.   

Více zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-consultation_cs