V pondělí 13. 12. 2021 se proběhl na platformě MS Teams webinář "ČÍNA – nové požadavky na registraci producentů potravin exportovaných do ČLR“.

Webinář připravený zemědělským diplomatem v Pekingu Ondřejem Plačkem téměř třiceti zájemcům ze soukromé sféry i příslušných dozorových orgánů ČR představil nové vyhlášky Generálního ředitelství cel ČLR (GACC). Tato opatření účinná od 1. 1. 2022 požadují registraci výrobců veškerých potravin vyvážených do ČLR. Tématem aktuálního webináře bylo především přiblížení registračního systému pro firmy, které se registrují samy pro export tzv. nízkorizikových potravin.

Upozornění na aktuální informaci k 15. 12. 2021: Dle oznámení GACC se zadání registračního čísla z registračního systému GACC do celní deklarace netýká produktů vypravených před 1. 1. 2022. Zboží, které bude vypraveno do Číny před koncem roku, čínské registrační číslo tedy mít nemusí.

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/informace-z-uskutecnenych-akci/probehl-webinar-na-tema-cina-nove-1.html