Dlouhodobě stabilní a klidné vody maloobchodu se s příchodem pandemieDlouhodobě stabilní a klidné vody maloobchodu se s příchodem pandemieběhem několika dní dramaticky rozbouřily a již nyní je jasné, že řada změn přetrvádelší dobu. Změnili jsme naše nákupní rutiny, radikálně se proměnila role našehodomova a nebývale se změnilo i to kde nakupujeme .Pro pohled do budoucnosti je však důležité pochopit proměny v myslích, emocích ipeněženkách českých spotřebitelů. Nevyhnutelná polarizace společnosti z mnohaúhlů pohledu bude určující pro to, jaké nákupní a spotřební rutiny přetrvají.Správné uchopení těchto znalostí bude klíčové jak pro úspěch značek, tak iobchodníků.

Kdy: 5.11.2021, 10:00

Registrace: https://go.nielseniq.com/l/271912/2021-10-21/2kvml2

Další informace v pozvánce

Pozvánka