Každý obyvatel Evropské unie se nyní může zapojit do celoevropské debaty o budoucím směřování EU a její politiky. Tato debata proběhne v rámci tzv. Konference o budoucnosti Evropy, která byla dnes zahájena ve Štrasburku a potrvá až do jara příštího roku. Pro účely konference byla vytvořena vícejazyčná digitální platforma, kam mohou lidé psát podněty k zásadním tématům, mezi něž patří i životní prostředí a změna klimatu, a sdílet své představy o fungování Unie. Z digitální výměny názorů i navazující série veřejných diskusí budou evropské instituce čerpat podněty při rozhodování o budoucích prioritách EU.

Mnohojazyčná digitální platforma futureu.europa.eu připomíná svými funkcemi sociální síť, je plně interaktivní a lidé na ní mohou diskutovat o svých návrzích s ostatními občany ze všech členských států ve 24 úředních jazycích EU.Platforma je zaměřena na 9 klíčových témat: Změna klimatu a životní prostředí, Zdraví, Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa, EU ve světě, Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost, Digitální transformace, Evropská demokracie, Migrace a Vzdělávání, mládež, kultura a sport. Tato témata navíc doplňuje „otevřená schránka“ pro nápady, které se nemusí týkat jen jedné oblasti, a další témata, neboť občané mohou přijít s jakoukoli problematikou, kterou považují za důležitou.

Kromě toho mají lidé možnost dozvědět se o některé z budoucích veřejných akcí, prezentovat akci svoji či sledovat diskuse o vybraných tématech. Všechny akce související s konferencí, které se zaregistrují na platformě, budou zobrazeny na interaktivní mapě , kde si je mohou občané prohlížet a vybrat si tu, která je zajímá. Organizátorům akcí je na platformě k dispozici příručka, která jim pomůže organizovat a propagovat své iniciativy. Všichni účastníci a akce musí dodržovat Chartu Konference o budoucnosti Evropy, která stanoví normy slušné celoevropské diskuse.

Platforma rovněž poskytuje informace o struktuře a činnosti konference. Je otevřena všem občanům EU, jakož i orgánům a institucím EU, vnitrostátním parlamentům, ústředním a místním orgánům a občanské společnosti a plně respektuje soukromí uživatelů a pravidla EU pro ochranu údajů.

Pojďte debatovat nad tématy, která se týkají i budoucnosti České republiky:

  • účinné využívání zdrojů pro oběhové hospodářství
  • obnova biologické rozmanitosti a snížení znečištění zajištění spravedlivé a inkluzivní transformace - postupný odklon od fosilních paliv
  • #TheFutureIsYours: Přemýšlíte o udržitelné budoucnosti? Přidejte se do celoevropské debaty nad tématy životního prostředí

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20210510_Pridejte-se-k-celoevropske-debate-nad-tematy-zivotniho-prostredi