Potravinářská komora České republiky


Ing. Koberna Miroslav, CSc.
Ředitel pro programování a strategii PK ČR, Manažer finančního hospodaření

Mgr. David Fajfr

Ředitel pro Společnou zemědělskou politiku a strukturální fondy

Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. 

Ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU 

Ing. Dana Večeřová
Ředitelka Odboru komunikace