Potravinářská komora České republiky


Ing. Koberna Miroslav, CSc.
Ředitel pro programování a strategii PK ČR, Manažer finančního hospodaření

Mgr. Fajfr David

Ředitel pro Společnou zemědělskou politiku a strukturální fondy

Ing. Pondělíček Jiří, Ph.D. 

Ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU