Potravinářská komora České republiky


S cílem podpořit vynikající kvalitu v celém dodavatelském řetězci oboru biopotravin a dále zviditelnit ty nejkvalitnější biopotraviny na českém trhu byl dnes vyhlášen již 6. ročník soutěže Česká biopotravina roku 2007.  Soutěž letos poprvé společně se svazem ekologických zemědělců PRO-BIO vyhlašuje Potravinářská komora České republiky.

„Spotřeba biopotravin v České republice rychle roste, ale stále většina z nich pochází z dovozu. Soutěž by měla napomoci zvýšit povědomí o kvalitách a výhodách biopotravin a mezi spotřebiteli zvýšit popularitu biopotravin českého původu“, zdůraznil Miroslav Koberna, ředitel Potravinářské komory ČR.

Pošumavský med Českou biopotravinou roku 2007 - výsledky soutěže  /1.2. 2008/

-společná tisková zpráva Potravinářské komory ČR a Svazu ekologických zemědělců Pro-Bio

  

Vyhlašovatelem soutěže se od letošního roku stala Potravinářská komora ČR a převzala tak štafetu po Nadaci Partnerství, která soutěž vyhlašovala a podporovala v minulých pěti letech. „Zájem Potravinářské komory zhostit se úlohy vyhlašovatele soutěže nás velice těší, rozhodně to napomůže dalšímu zviditelnění oboru biopotravin mezi českými potravináři a zvýšení prestiže soutěže“, řekl Tomáš Růžička, projektový manažer Nadace Partnerství. „V Potravinářské komoře získal Svaz PRO-BIO velmi silného partnera, bude se nám nyní dařit snadněji oslovovat české potravinářské firmy“, dodává Zdeněk Perlinger, předseda svazu PRO-BIO.

Za Potravinářskou komoru ČR na tiskové konferenci k zahájení 6. ročníku soutěže Česká biopotravina roku promluvil ředitel Ing. Miroslav Koberna, CSc. (první zleva) a za Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO místopředseda Ing. Jiří Urban (první zprava) Ministerstvo zemědělství na tiskové konferenci reprezentoval vrchní ředitel Sekce potravinářských výrob - Úřadu pro potraviny Ing. František Sládek, CSc.

Soutěž a s ní spojená oslava nejvyšší kvality, kterou biopotraviny přináší, je šancí pro výrobce biopotravin vyzdvihnout hodnoty a důležitost biopotravin v rozvoji českého potravinářského oboru. Přihlásit nový bio výrobek do soutěže je prestižní záležitostí pro všechny české výrobce biopotravin. Účast v soutěži jim nabízí jedinečnou marketingovou příležitost, jak své výrobky zviditelnit. „Titul Česká biopotravina roku 2006 určitě pomohl našemu Bio kysanému nápoji k velkému úspěchu na trhu“, zdůraznila loňská vítězka Jana Novotná, ředitelka Mlékárny Valašské Meziříčí.

Novým partnerem soutěže se stává společnost Veletrhy Brno, která se rozhodla soutěž dlouhodobě podporovat a pravidelně ji zařazovat do doprovodného programu veletrhů SALIMA a G+H. „Biopotraviny jsou trendem, který nelze nadále opomíjet. Proto budou biopotraviny hlavním tématem dalšího ročníku mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2008 a proto také chceme soutěž dlouhodobě podporovat“, zdůrazňuje Věra Menšíková, vedoucí manažerka veletrhu.

Tisková konference k zahájení 6. ročníku soutěže Česká biopotravina roku se těšila značnému zájmu zástupců médií. Své vyjádření médiím poskytla také vedoucí manažerka potravinářských veletrhů SALIMA ze společnosti Veletrhy Brno Věra Menšíková (v poředí první zprava).Mediálním partnerem soutěže je i letos časopis Moderní obchod z Českého a slovenského odborného nakladatelství.

Odborná porota se letos sejde až na jaře příštího roku. Výrobci biopotravin tak budou moci využít celý zbytek roku na nominaci svých letošních novinek, uzávěrka přihlášek je 30.listopadu 2007. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci veletrhu SALIMA v březnu 2008.

Porota hodnotí přihlášené výrobky podle kritérií, odrážejících nejen chuť, způsob zpracování a výroby a použité suroviny, ale také celkový koncept výrobku, od výhod pro zákazníky, obal, přes celkový vzhled až po použitý marketingový mix. Kritéria také slouží k informování, inspiraci a jako měřítko pro začínající i stávající výrobce biopotravin.

Ilustrační fotoZájemci o nominaci do soutěže najdou veškeré informace na www.biopotravinaroku.cz, kde je možno zjistit vše o soutěži, pravidlech, stáhnout nominační formulář a přihlásit se do soutěže.

Titul „Česká biopotravina roku 2006“ získala za BIO kysaný nápoj Mlékárna Valašské Meziříčí.  

Seznam nominovaných biopotravin do odborné soutěže se stane základem pro spotřebitelskou soutěž o „Nejoblíbenější českou biopotravinu“, kterou již třetím rokem vyhlašuje PRO-BIO Liga ochrany spotřebitelů.

Archív