Potravinářská komora České republiky


Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin v kontextu novely zákona o potravinách a nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Autor: PK ČR

Datum: 18. 11. 2014

Potravinářská komora ČR publikuje informační leták týkající se základních požadavků na označování balených a nebalených potravin v kontextu novely zákona o potravinách a nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
V letáku nabízíme příklady označení zejména nebalených potravin a pokrmů tak, jak vyplývají z obou právních předpisů. K označování je nutné přistupovat velmi individálně a vzít v úvahu požadavky všech relevantních právních předpisů. Příklady tedy nemusí být zcela vyčerpávající. Zejm. u pokrmů vycházíme z požadavků uvedených teprve návrhu vyhlášky o způsobu označování potravin, která je nyní v připomínkovém řízení (výsledné požadavky se tudíž mohou do budoucna změnit).
Jedná se pouze u příklady a PK ČR nenese odpovědnost za jejich nesprávnou aplikaci. V konkrétních případech je nutné postupovat podle požadavků konkrétních právních předpisů (např. označení šunky - uvádíme pouze obecně šunka a odkaz na jakost, pečiva apod.).

Více informací: Mgr. Markéta Chýlková, chylkova@foodnet.cz; 296 411 190

nebalené_potraviny_final.pdf [1.12 MB]