Potravinářská komora České republiky


Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 511/15, Praha 2 - Nové Město, 120 00
Telefon: 224 900 100, 224 900 111
Fax: 224 920 618
Email: info@beerresearch.cz
Web: www.beerresearch.cz
IČ: 6019 3697
DIČ: CZ60193697
Doručovací adresa:
Pracovníci společnosti
Jméno a příjmení: Funkce: Telefonické spojení: E-mail
RNDr. Kosař Karel, CSc. ředitel 224 900 110 kosar@beerresearch.cz
Ing. Janečková Vladimíra finanční manager 224 900 140 janeckova@beerresearch.cz
Doplňující údaje
Oblast podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, pivovarnictví a sladovnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, vyhodnocování kvality zemědělských plodin, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti pivovarnictví a sladařství
Internetové odkazy: www.beerresearch.cz
Obchodní rejstřík / registr: 1. 1. 1994
Registr IPPC:
Schválení pro vývoz:
Jiné odkazy: viz internetové stránky společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Poznámky: Cílem činnosti VÚPS je získávat nové poznatky z oblasti pivovarství a sladařství a napomáhat jejich aplikaci do výrobní praxe. Svou prací přispívá k objasnění zákonitostí, které určují vlastnosti sladu a piva. Nezastupitelnou roli má ústav při rozvoji a ověřování moderních technik a technologií. Při snaze o zvyšování efektivnosti je současně třeba dbát na to, aby byly zachovány charakteristické znaky českých sladů a piv dané historicky jejich specifickým způsobem výroby. V současné době je ve výzkumu nutné stále více uplatňovat multidisciplinární přístup. Průmyslová výroba se dynamicky přizpůsobuje situaci na trhu, rychle se přenášejí poznatky mezi jednotlivými obory. Ani aktivity VÚPS nejsou striktně omezeny pouze na ječmen, slad a pivo. Analýzy a zkoušky, které provádí ve svých akreditovaných laboratořích, jsou využitelné v celé řadě jiných oborů. Ústav je schopen řešit výzkumné a vývojové projekty pro nápojový průmysl stejně jako pro různé oblasti potravinářství či zemědělství (týkající se zejména rostlinných produktů).
Datum založení: 30. 9. 2004
Právní forma: Akciová společnost
Členství v PK ČR: Pozorovatel