Potravinářská komora České republiky


Výrobci potravin budou soutěžit o nejlepší výrobek

Autor:

Datum: 26. 09. 2007
Potravinářský výrobek Středočeského kraje – tak se jmenuje nové ocenění, které bude udělováno nejlepším potravinám od středočeských výrobců. Cílem je zvýšení zájmu spotřebitelů o kvalitní produkci z místních zdrojů a propagace úspěšných firem.

„Zemědělství a potravinářství je ve Středočeském kraji významné hospodářské odvětví. Vzhledem k rozdělení kompetencí v této oblasti však kraj není vybaven téměř žádnými nástroji, kterými by podporoval a ovlivňoval činnost zemědělců. Ti přitom jednoznačně přispívají k prosperitě Středočeského kraje. Proto se jim snažíme vytvářet co nejlepší podmínky, byť v rámci našich skromných možností, a jejich výrobky účinně propagovat... Jedním z vývojových trendů mezi spotřebiteli je zvýšený zájem o kvalitní produkci z místních zdrojů. Věřím tedy, že nová soutěž nejen pomůže všem v lepší orientaci na trhu, ale také zvýrazní práci našich zemědělců a výrobců potravin,“ řekl Vilém Žák, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí, územního a stavebního řízení, zemědělství a informatiky.

Soutěž bude logickým doplněním celorepublikového systému udělování známky Klasa na regionální úrovni. Obdobné soutěže jsou přitom připravovány nebo již probíhají i v některých ostatních krajích.

Sedm kategorií
Do soutěže se bude moci přihlásit právnická nebo fyzická, která sídlí nebo je oprávněná k podnikání na území Středočeského kraje. Přihlašovaný výrobek musí splňovat platné právní předpisy.

Soutěž bude probíhat v sedmi zvlášť hodnocených kategoriích: mlýnské a pekárenské výrobky, mléko a mléčné výrobky, lahůdky a cukrářské výrobky, alkoholické nápoje kromě piva, masné výrobky, med a výrobky ze včelího medu, ostatní potravinářské výrobky a pivo.

Každý výrobek, který splní podmínky účasti v soutěži, získá pamětní list „Účastník soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje“. Trojici nejlépe umístěných výrobků v každé kategorii bude uděleno hejtmanem Středočeského kraje Petrem Bendlem ocenění „Potravinářský výrobek Středočeského kraje“.

Přihlášené výrobky posoudí nezávislá hodnotitelská komise, a to pomocí přesné bodovací stupnice. Výrobky budou posuzovány na základě senzorických, estetických, ale i designérských vjemů.

Slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční 6. října při příležitosti konání Středočeských dožínek v Lysé nad Labem. Vlastní vyhlášení výsledků proběhne 22. března příštího roku při výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem.

Partnerem soutěže je také Potravinářská komora ČR, Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce.