Potravinářská komora České republiky


Registrace ochranných známek a boj proti padělání

Autor: Hospodářská komora ČR, PhDr. Traian Urban

Datum: 02. 03. 2007

Dne 3. října 2006 se konal v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) v překrásném prostředí Černínského paláce odborný seminář spoluorganizovaný Hospodářskou komorou ČR, MZV a Evropskou komisí (TAIEX), zaměřený na problematiku registrace ochranných známek a designu. Tento seminář navázal na loňský úspěšný workshop týkající se problematiky průmyslového vlastnictví.

Cílem letošního semináře bylo zvýšit povědomí české podnikatelské veřejnosti o ochraně průmyslového vlastnictví se zaměřením na ochranné známky a průmyslové vzory. Zároveň bylo úmyslem pořadatelů zvýšit povědomí účastníků o vymahatelnosti práva v diskutované oblasti. K dosažení vytyčených cílů přispěla vysoká odbornost všech přednášejících a zejména praktické postřehy z jejich dlouholeté činnosti.

Na semináři se představilo několik zajímavých přednášejících. První z nich, Etienne Sanz de Acedo zastupující Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) sídlící ve španělském Alicante, vystoupil v dopoledním bloku se třemi tématy. V úvodním se zaměřil na otázky, proč jsou průmyslová práva důležitá pro podnikatelské subjekty a jaké existují způsoby ochrany průmyslových práv v rámci EU. V druhé přednášce se Dr. Acedo soustředil na výhody systému ochranných známek v EU a celý blok završil přiblížením nástrojů Společenství k ochraně proti kopírování designu produktů. Dopolední program poté ukončila Mgr. Čičovská z Úřadu průmyslového vlastnictví s tématem podpory státních institucí při ochraně označení na území ČR.

Po polední přestávce pokračovala Dr. Estelle DERCLAYE z University of Notingham prezentací na téma vynucování práv v oblasti průmyslového vlastnictví. Během této prezentace měli posluchači jedinečnou možnost dozvědět se několik inspirativních příkladů ze sousedních států Unie. Následovala velice poutavá přenáška majora španělské policie Luise Vallese Causady, vedoucího sekce vyšetřování hospodářské kriminality na téma boj proti pirátství a padělání výrobků na území Evropské unie. Celý informačně velice hodnotný program uzavřela zástupkyně Celního úřadu SRN, která účastníky seznámila s rolí celních poplatků v boji proti pirátství a padělání

Úctyhodných 125 účastníků mělo jedinečnou možnost seznámit se s výhodami registrace ochranných známek a designu na evropské i světové úrovni a zároveň se jim dostalo neocenitelné možnosti prodiskutovat své osobní zkušenosti s opravdovými odborníky na jednotlivá témata.