Potravinářská komora České republiky


Pozvánka na seminář s názvem "Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: potraviny nového typu (PNT), kontaminanty, přípravky na ochranu rostlin"

Autor: PK ČR

Datum: 04. 11. 2016

Seminář "Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: potraviny nového typu (PNT), kontaminanty, přípravky na ochranu rostlin" se uskuteční v pondělí 21. listopadu 2016 od 13,30h  v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Seminář je určen odborníkům z dané oblasti. Na semináři vystoupí přední odborníci působící na univerzitách a výzkumných ústavech.
Účast na semináři je bezplatná, je potřeba se pouze přihlásit (podrobnosti jsou uvedeny v přiložené pozvánce).
 

Z44-VVFaŽP_pozvanka_seminar.pdf [235.24 KB]