Potravinářská komora České republiky


Pozor na termín žádostí o státní dotaci!

Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Hospodářská komora ČR

Datum: 06. 12. 2006

Podnikatelé, kteří mají zájem individuálně vystavovat 8. až 14. března 2007 na 59. ročníku Mezinárodního veletrhu řemesel I.H.M., mají nárok na státní příspěvek na pronájem výstavní plochy ve výši až 75 tisíc Kč. Podmínkou je včasné podání přihlášky.

Přihlášku je nutno podat na ministerstvo průmyslu a obchodu nejpozději 2 měsíce před zahájením veletrhu. Nejzazší termín tedy je 8. ledna 2007. Předběžná žádost o poskytnutí finančního příspěvku na nájem výstavní plochy na mezinárodním veletrhu je ke stažení na http://www.mpo.cz/dokument9748.html.

Kontakt:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
7210 - odbor rozvoje obchodu a podpory exportu
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
tel.: 224062145, 224062280, 224062518
e-mail: partl@mpo.cz, brozkova@mpo.cz, horakova@mpo.cz
internet: http://www.mpo.cz (rubrika: zahraniční obchod/podpora exportu/finanční podpora)