Potravinářská komora České republiky


Potravinářské firmy ze středních Čech mohou soutěžit o titul „Potravinářský výrobek Středočeského kraje“
-Přihlášky do soutěže se přijímají až do 31. prosince 2007

Autor: PK ČR, Krajský úřad Středočeského kraje

Datum: 22. 11. 2007

Středočeský kraj se rozhodl prodloužit příjem přihlášek do soutěže „Potravinářský výrobek Středočeského kraje“ až do konce letošního roku. Uzávěrka přihlášek je nově stanovena na datum 31. prosince 2007. Vyhlášení soutěže schválilo na svém zasedání 17. září Zastupitelstvo Středočeského kraje. Potravinářská komora ČR je partnerem soutěže.

„Zemědělství a potravinářství jsou ve Středočeském kraji významná hospodářská odvětví. Vzhledem k rozdělení kompetencí v oblasti zemědělství kraj bohužel nemá mnoho možností, jak by tato odvětví podporoval a ovlivňoval. Rádi bychom prostřednictvím soutěže na tuto důležitou oblast našeho hospodářství upozornili ,“ uvedl Vilém Žák.

      


Soutěž bude pořádána každoročně a nejlepším potravinářským výrobkům bude udělováno ocenění „Potravinářský výrobek Středočeského kraje“. Obdobné soutěže jsou připravovány nebo již probíhají i v některých ostatních krajích.

Do soutěže se bude moci přihlásit osoba právnická nebo fyzická oprávněná k podnikání (s výjimkou výrobců medu, kteří nemusejí být podnikatelským subjektem) na území Středočeského kraje. Přihlašovaný výrobek musí splňovat platné právní předpisy.

Soutěž bude probíhat v sedmi zvlášť hodnocených kategorií: mlýnské a pekárenské výrobky, mléko a mléčné výrobky, lahůdky a cukrářské výrobky, alkoholické nápoje kromě piva, masné výrobky, med a výrobky ze včelího medu, ostatní potravinářské výrobky a pivo. Každý výrobek, který splní podmínky účasti v soutěži, získá pamětní list "Účastník soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje".

Trojici nejlépe umístěných výrobků v každé kategorii bude uděleno hejtmanem Středočeského kraje ocenění "Potravinářský výrobek Středočeského kraje".

„Výrobky přihlášené do soutěže bude posuzovat nezávislá komise. Hodnotit bude vedle chuti také estetický dojem a design obalu,“ přiblížil průběh hodnocení soutěže Vilém Žák.

Kontakt pro bližší podrobnosti:

Krajský úřad Středočeského kraje
Ing. Tomáš Macháček, Ing. Zdeněk Peták
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 257 280 346, 257 280 809
e-mail: machacek@kr-s.cz , petakz@kr-s.cz
internet: http://www.stredocech.cz
poštovní adresa:

Krajský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí a  zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5