Potravinářská komora České republiky


Plán kontrolních a auditních misí Evropské komise DG (SANCO) a DG (AGRI) v České republice v roce 2007

Autor: Ministerstvo zemědělství ČR

Datum: 02. 03. 2007

[1]

Poř. číslo

Označení mise (EK-DG, EÚD)

Termín mise

 

Zaměření mise

1.

DG (SANCO)/

2007-7231

18. – 27. 4. 2007

BSE – zhodnocení prevence, kontroly a eradikace

2.

DG (AGRI)

21. – 27. 5. 2007

 

Mléčné kvóty

3.

DG (SANCO)

18. – 22. 6. 2007

Dobré životní podmínky zvířat (AW) na farmách – prasata, telata a nosnice

4.

DG (SANCO)

10. – 14. 9. 2007

Zdraví zvířat (Rabies)

Eradikační programy a pohotovostní  plány

5.

DG (SANCO)

17. – 27. 9. 2007

Hygiena potravin/potravinářské výrobky

Sektor výroby konzumních vajec(salmonelóza)

6.

DG (SANCO)

15. – 26. 10. 2007

 

Vnitrounijní obchod s živými zvířaty

2. Plán kontrolních misí Evropského účetního dvora (EÚD) v České republice v roce 2007

Na 1. čtvrtletí 2007 není plánována do České republiky žádná mise.


[1] Termíny kontrolních a auditních misí v ČR budou do tohoto přehledu průběžně doplňovány (popř. zpřešňovány) na základě aktuálních sdělení z Evropské komise DG (SANCO), DG (AGRI), EÚD, OLAF a dalších kontrolních orgánů EU. Příprava a vlastní průběh misí bude probíhat podle schváleného postupu (manuálu).

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3