Potravinářská komora České republiky


PK ČR uspořádá cyklus seminářů na téma Trendy v autenticitě potravin a v přístupech k detekci falšování - POZOR změna v místech konání !

Autor: PK ČR

Datum: 28. 03. 2017

PK ČR uspořádá v průběhu dubna a května cyklus seminářů věnovaných trendům v autenticitě potravin a v přístupech k detekci falšování. Předběžná pozvánka je k dispozici v příloze. Vstup je bez vložného.

S případy falšování potravin se můžeme setkat od doby, kdy začaly být vyráběny za účelem prodeje. Zmínky o falšování a trestech pro nepoctivé výrobce a obchodníky se nacházejí v řadě historických textů. Současně s postupy klamání se vyvíjely také metody detekce falšování. V principu se postupy falšování zásadně nemění, příklady popsané v historických pramenech jsou podobné dnešním, objevují se však nové případy, které obvykle vycházejí ze změn legislativy a z dostupnosti a změn cen surovin a produktů na trhu. Čerstvým opakujícím se příkladem falšování je přídavek methanolu do lihovin nebo záměna ethanolu za methanol, přičemž poslední z případů měl dokonce rozsáhlé dopady na život a zdraví konzumentů s doživotními následky.

Cílem informační akce je seznámit účastníky z řad provozovatelů potravinářských podniků s postupy detekce falšování, které zahrnují dva přístupu, které se v principu prolínají a vycházejí ze skutečnosti, že autentický produkt obsahuje charakteristické látky v určitém množství odpovídajícím použitým surovinám a technologii. Vzhledem k tomu, že vývoj metod hodnocení autenticity potravin a detekce falšování je nekonečný, budou účastníci seznámeni s rozvíjející se možností nových zejm. instrumentálních postupů a rozšiřování možností provedení současných analýz.

 

 

Místa a termíny konání (čas vždy od 8:30 do 17:00 hod.):

  • Praha, Alpin Avion hotel, Budějovická 69, Praha 4    OBSAZENO

11. dubna 2017

  • Plzeň, Hotel Central, Náměstí Republiky 358/33, 301 00

12. dubna 2017

  • Pardubice, Hotel EURO, Jiráskova 2781, 530 02        OBSAZENO

19. dubna 2017

  • České Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 2306/14, 370 04   OBSAZENO

25. dubna 2017

  • Ústí n. Labem, Hotel Vladimir, Masarykova 36, 400 01

26. dubna 2017

  • Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01

3. května 2017

  • Liberec, Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3

10. května 2017

  • Ostrava, Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703/84, 700 30  OBSAZENO

16. května 2017

  • Brno, Hotel Slavia, Solniční 243/17, 602 00       OBSAZENO

17. května 2017

  • Hradec Králové, Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494/4  OBSAZENO

23. května 2017

 

Změna místa konání v konkrétním městě vyhrazena.

 

PROGRAM

Čas

Téma

Hl. lektor/alternativní zástupce

Od

Do

8:30

9:00

Registrace účastníků

 

9:00

9:30

Aktuální stav legislativy

Mgr. Markéta Chýlková,

vedoucí legislativního oddělení PK ČR

9:30

11:00

Způsoby falšování potravin, vliv na výživovou hodnotu

Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

Ústav konzervace potravin, VŠCHT

11:00

12:30

Metody detekce falšování

Doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Ústav konzervace potravin, VŠCHT

12:30

13:00

Oběd

13:00

14:30

Mikroskopické hodnocení autenticity potravin

MVDr. Matěj Pospiech, Ph.D., Ústav vegetabilních potravin a rostlinné produkce, VFU Brno;

14:30

15:30

Kontrola kvality potravin na českém a evropském trhu z pohledu SZPI

Ing. Martin Klanica,

ústřední ředitel, SZPI Brno;

Ing. Jindřich Pokora,

ředitel OKLC, SZPI Brno;

Ing. Veronika Válková, Ph.D.

vedoucí oddělení metodiky I,

SZPI Brno

15:30

16:30

Kontrola kvality potravin na českém a evropském trhu z pohledu SVS

MVDr. Jan Váňa,

ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví, SVS Praha;

MVDr. Lenka Sedláčková;

vedoucí oddělení veterinární hygieny, SVS Praha.

16:30 - 17:00  -  DISKUSE / ZÁVĚR SEMINÁŘE

 

 

Registrujte se na: ehlova@foodnet.cz

 

 

Pro více informací kontaktujte:

JUDr. Zdenka Ehlová

Potravinářská komora ČR

Počernická 96/272

108 03 Praha 10 – Malešice

tel.:      +420 296 411 193

mobil:   +420 724 218 765

ehlova@foodnet.cz

www.foodnet.cz

trendy_pozvánka.pdf [352.85 KB]