Potravinářská komora České republiky


Oprava českého znění nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Autor: Mgr. Markéta Chýlková

Datum: 18. 11. 2014

Dne 18. listopadu 2014 byly v Úředním věstníku EU publikovány opravy nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Opravy naleznete v příloze.

Dále v příloze naleznete trojjazyčnou verzi nařízení. V textu jsou zapracována korigenda slovenského znění (pod „C“) a opravy a změny základního textu (jako „M“).

Česká korigenda jsou do tohoto dokumentu zapracována pod žlutým podbarvením.

opravy-CZ-1169_2011.pdf [321.99 KB]

Trojjazyčné-FIC.pdf [1.23 MB]