Potravinářská komora České republiky


Mezinárodní festival European market
Brusel, 1. května 2004

Autor: PK ČR

Datum: 16. 04. 2004

Společnost mladých agrárníků ČR poskytla informaci o možnosti spoluúčasti na mezinárodním festivalu “European market”, který se koná 1. května 2004 v Bruselu u příležitosti oslav rozšíření EU a je zaměřen na propagaci evropského zemědělství a evropských zemědělských a potravinářských výrobků.
Ti, co mají zájem, mohou prezentovat své výrobky na novém Evropském trhu v rámci propagace českého zemědělského a potravinářského sektoru.
Organizaci stánku zajišťuje Společnost mladých agrárníků ČR. V případě Vašeho zájmu, kontaktujte, prosím:

Společnost mladých agrárníků ČR (SMA ČR)
Štěpánská 63
110 00 Praha 1
GSM: +420 777 830 975
Tel. +420 224 218 760
Fax: +420 224 218 762
e-mail: smacr@smacr.cz

  • Více informací o European market: European market presentation.doc[50.50 KB]