Potravinářská komora České republiky


Integrované povolení

Autor: Ministerstvo zemědělství ČR

Datum: 25. 09. 2006

INTEGROVANÉ POVOLENÍ

     dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (novela zákona č. 222/2006 Sb.)

     K datu 30. 10. 2007 musí mít všechna zařízení spadající pod působnost tohoto zákona integrované povolení.  V opačném případě musí ukončit svoji činnost !!!

     Vstup České republiky do Evropské unie si vyžádal převzetí a uplatnění environmentálního práva Evropského společenství. Jedním z nejdůležitějších legislativních předpisů v oblasti životního prostředí je směrnice Rady 96/61/EC o IPPC, která představuje zlom v přístupu k ochraně životního prostředí. Cílem je dosáhnout vyššího stupně ochrany životního prostředí před znečištěním z průmyslu a zemědělství preventivní cestou.

      Právním předpisem, kterým se transponuje uvedená směrnice o IPPC do naší legislativy, je zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (novela zákona č. 222/2006 Sb.)

Zemědělství a potravinářství je v rámci zákona č. 76/2002 Sb., zařazeno dle přílohy č. 1 do kategorie – 6. Ostatní průmyslové činnosti.

Konkrétně jde o následující kategorie zařízení:

6.4.

b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv

– z  živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně

-  z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí)

c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok)

6.5.

Zařízení na odstraňování nebo využití konfiskátů živočišného původu a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t denně

6.6.

Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více než

a) 40 000 kusů drůbeže

b) 2000 kusů prasat ve výkrmu (nad 30 kg), nebo

c) 750 kusů prasnic

     

PROBLEMATIKA IPPC NA INTERNETU – webové adresy

Hlavní portál IPPC:                                       www.ippc.cz

Ministerstvo zemědělství ČR:                     www.mze.cz

Ministerstvo životního prostředí ČR:          www.env.cz

Výzkumný ústav potravinářský Praha:        www.vupp.cz

Výzkumný ústav zemědělské techniky:      www.cenia.cz; www.irz.cz

Ministerstvo zemědělství ČR - Úřad pro potraviny
Odbor bezpečnosti potravin, environmentálního rozvoje a prevence znečištění