Potravinářská komora České republiky


Daň z příjmů právnických osob 2006

Autor: BusinessInfo, 26. února 2007

Datum: 28. 02. 2007

Daň z příjmů právnických osob se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Poplatníky daně z příjmu právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů mají právnické osoby nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V dokumentu naleznete základní informace o tom, kdo je povinen daň platit, přesné termíny pro podání daňových přiznání a splatnosti záloh daně z příjmů právnických osob.

Daň z příjmu