Potravinářská komora České republiky


Aktualizovaná příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2011

Autor: Ministerstvo životního prostředí ČR

Datum: 13. 01. 2012

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo aktualizovanou příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování pro ohlašovací rok 2011.

Příručka reflektuje veškeré změny, které do problematiky IRZ byly vneseny v průběhu roku 2011. Zejména lze zmínit zákon č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností a další související zákony a také nařízení vlády č. 450/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování. V prvém případě se jednalo zejména o přesnější textové vymezení konkrétních ustanovení a dílčí úpravy u problematiky ISPOP. V druhém případě se změny týkají snížení celkového počtu sledovaných znečišťujících látek v přenosech v odpadech přenášených mimo provozovnu – viz příloha č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

IRZ_prirucka_ohlasovani_2011.pdf [3.91 MB]