Potravinářská komora České republiky


ČESKÁ REPUBLIKA - AGROOBCHOD ROK 2006

Autor: Ministerstvo zemědělství ČR

Datum: 02. 03. 2007

Agrární vývoz v roce 2006 vzrostl v porovnání s rokem 2005 pouze o 1 %. Agrární dovoz ve stejném období pak vzrostl o 8 %. Pokrytí dovozu vývozem kleslo ze 75,69 % v roce 2005 na 70,73 % v roce 2006. Celková obchodní bilance skončila záporným saldem 32,745 mld Kč. ČR do zemí EU vyvezla 86,84 % z celkového objemu vývozu a ze zemí EU dovezla 83,84 % objemu celkového dovozu.
 
V roce 2006 agrární vývoz činil 79,118 mld Kč, což je pouze o 1 % více než v roce 2005. Dovoz činil 111,864 mld Kč, to znamená o 8 % více než v roce předchozím. Celkový agroobchod dosáhl objemu 190,982 mld Kč.
 
Největší podíl na vývozu roku 2006 měly kapitoly Mléko, vejce, med; 15,89 %, Nápoje, lihoviny; 10,56 %, Cukr a cukrovinky; 8,59 % a Potravinářské přípravky; 7,7 %. Na dovozu se nejvíce podílely kapitoly Maso a droby; 9,45 %, Ovoce a ořechy; 9,33 %, Potravinářské přípravky; 7,83 % a Zelenina; 7,82 %.
 
Do zemí EU jsme v roce 2006 vyvezli zboží v hodnotě 68,704 mld Kč (86,84 % podíl na celkovém vývozu). Z EU jsme dovezli zboží v hodnotě 93,784 mld Kč (83,84 % z celkového dovozu). Se zeměmi EU jsme pak měli záporné saldo 25,07 mld Kč.
 
Podrobné informace o agrárním obchodu za rok 2006 lze nalézt v přiložených přílohách.

Agroobchod celkem 2006.xls [32.50 KB]

Teritorilka celkem 2006.xls [19.00 KB]


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3